Henryk Kluba Mieczysław Jahoda Julian Dziedzina Mieczysław Lewandowski Jan Rutkiewicz 1980 strajk